Ratamestarin lausunto

Ratamestarilausunto

Kilpailumaasto on osin hiekkaharjuista jäkäläkangasmaastoa, missä eteneminen on helppoa ja näkyväisyys erittäin hyvää. Maaston erikoisuutena on Muhosjoen mutkaisuus ja sen läheisyydessä olevat vanhat joenpohjat, jontkat. Joen läheinen maasto on hyvin rehevää, jolloin näkyvyys ja kulkukelpoisuus muuttuvat haasteellisemmaksi. Ratasuunnittelua tehdessä joen läheisiä alueita on pyritty hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Suunnistajan kannalta maastosta tekee haasteellisen se, että osaa sovittaa etenemisvauhdin ja suunnistustekniikan maastotyyppiin sopivaksi. Pidemmillä radoilla maastotyypit vaihtuvat useaan kertaan.

Haasteena suunnittelussa tänä kesänä ovat olleet kesäkuun runsaat sateet, mikä on pitänyt niin joen kuin jontkien vedenpinnan poikkeuksellisen korkeana. Myös alueella asuvat majavat ovat laittaneet oman lusikkansa vedenpinnan korkeuden säätelyyn. Jontkat ovat pääosin hiekkapohjaisia ja siten ylityskelpoisia, joten aikuinen pääsee niistä jaloin yli. Koekävelyjä märkien jontkien yli tehtiin noin viikko sitten, jolloin vesitilanne oli pahimmillaan. Tällä hetkellä joen vedenpinta on laskenut viikontakaisesta lähemmäs metrin.

Osa kilpasarjoista ylittää Muhosjoen puunrungoista tehtyjä siltoja pitkin. Ylityksissä kilpailijan on oltava erityisen huolellinen. Lasten radat on pyritty pitämään kuivemmalla kankaalla, mutta kuitenkin siten, että hekin pääsevät turvallisesti käymään joen tuntumassa ja näkemään maaston erikoisuutta.